Landbouw

Landbouw

De Bijbel geeft ons blauwdrukken voor voedselproductie en distributie, herstellende en regeneratieve landbouw en het ‘vrijmaken’ van de schepping. Als Christenen hebben we een mandaat gekregen om op basis van Gods oorspronkelijke ontwerp voor de aarde verandering te brengen in systemen. Door middel van duurzame landbouwprojecten en praktische training leidt Health for the Nations mensen, organisaties en kerken op in het verbouwen en produceren van gewassen om zo rechtstreeks mensen in nood te kunnen voeden en/of centra van hulp- en voedselbronnen te creëren. Zie Joseph Company.

The Joseph Company

Wij zien de noodzaak om, net als Jozef in Egypte, 'voorraadschuren' aan te leggen.

Het doel van The Joseph Company is een netwerk van Jozefs samen te brengen, te bemoedigen en richting te geven die willen bijdragen aan dit soort 'voorraadschuren', in Nederland of in andere landen door wijs om te gaan met zaad, land en water en deze resources te bewerken volgens de patronne die we zien in de Bijbel.

Deze groepen vormen 'open source' centra van kennis en kunde op het gebied van zowel geestelijk als fysiek voedsel, van waaruit kennis, inzicht en middelen (uit)gedeeld kunnen worden.

Copyright 2021 © H4N.life

‘Healing for the nations was in the leaves of the tree’ Rev. 22:2

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram