Extravagante Aanbidding en gebed.

God roept Zijn kerk naar het altaar voor extravagante aanbidding en gebed. Wij geloven dat
het ontstaan van duizenden gebedshuizen wereldwijd in de afgelopen 20+ jaar een teken is
van wat de Heilige Geest op aarde doet; een biddende en overwinnende kerk oprichten die
de wederkomst van Jezus als ultieme Koning van de aarde verwelkomt.

Victory Prayer Centre ZA

Health for the Nations begint een eigen prayerroom in Zuid Afrika. Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend komen we samen voor gebed, aanbidding en persoonlijke tijd met God. Er zullen binnenkort twee gebedsmomenten zijn waar je aan kunt deelnemen:

08:00 - 10:00 Devotional en persoonlijke Bijbelstudie

14:00 - 16:00 Gezamenlijke aanbidding en gebed 

Wil je weten hoe deze gebedstijden in zn werk gaan? Neem gerust contact met ons op. Kom je voor het eerst? Meld je dan even bij ons aan. 

The Alter Call

The Altar Call is een krachtige gebedstraining (op aanvraag!) voor mensen die willen groeien in (het
aansturen van) gezamenlijke gebedsbijeenkomsten, doorbraak willen zien en hun intimiteit
met God willen verdiepen. Deze training richt zich op het trainen van leiders op het gebied
van gezamenlijk gebed en geestelijke oorlogsvoering, zodat zij op hun beurt anderen
kunnen leiden.

 

Elementen

The Altar Call training bestaat uit 4 hoofdelementen:

  • Leren bidden voor de Overheid
  • Leren bidden voor de Kerk
  • Leren bidden voor de Oogst
  • Leren bidden voor de Werkers in het veld

Je leert hoe je je gebeden kunt borgen in God door:

  • Te bidden vanuit het Woord van God (de Bijbel bidden)
  • Te bidden door de Geest van God (bidden in tongen)
  • Te bidden vanuit een gereinigde tempel (persoonlijke levensheiliging)

Ontvang deze training in de context van jouw kerk of gebedshuis!

Geankerde Gebeden

Copyright 2021 © H4N.life

‘Healing for the nations was in the leaves of the tree’ Rev. 22:2

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram